MatadorBV Deutschland MatadorBV France MatadorBV Netherlands Matador BV Great Britain


Strona internetowa

Pomimo ciągłej dbałości i uwagi poświęconej naszej stronie internetowej (zwanej dalej "witryną") jest możliwe, że informacje, produkty i usługi (dalej zwane "informacjami") zamieszczone w witrynie są niekompletne lub niedokładne.
Informacje na stronie są regularnie przeglądane i aktualizowane. Modyfikacje mogą być dokonywane przez cały czas ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia.

Nie możemy zagwarantować, że informacje zamieszczone na naszej witrynie są odpowiednie do celów, dla których są one konsultowane. Wszystkie informacje zamieszczone w witrynie danego państwa, w którym witryna jest obecna, nie zawierają jakiejkolwiek gwarancji (domyślnej) lub bezpieczeństwa w odniesieniu do ich niezawodności i / lub przydatności do określonego celu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z serwisu i / lub informacji a także z tymczasowej niedostępności witryny i / lub informacji. Nie ponosimy też odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogą wynikać z wykorzystania informacji uzyskanych podczas odwiedzania naszej witryny lub witryn, do których się odnosimy.

Odwiedzający nie mogą publikować ani wykorzystywać publikacji chronionych prawem autorskim lub innych informacji zawartych na tej stronie bez naszej zgody. Obejmuje to również kopiowania informacji i / lub ich części w formie publikacji w sieci.